Bewonersparticipatie ten tijde van Corona

Hoe zorg je dat mensen gehoord worden?

Het Dorpsplein in Huisduinen wordt heringericht; het wordt groener, autoluwer en intiemer. Aan de Gemeente Den Helder de taak om deze door bewoners bepaalde ambitie door te vertalen naar een stedenbouwkundige omgevingsvisie vorm te geven en deze te delen met de bewoners. Voor de voortgang van de herinrichting van het Dorpsplein organiseert omgevingsmanager Ilse Posch samen met projectleider Co Jonker de het proces naar een bewoners inspraak. Maar hoe doe je dat in tijden van Corona?

De 5 W+H: Wat is het en hoe kan het jou helpen?

Begin with the end in mind

Een misschien bekende term voor jou die wij vaak  gebruiken is ‘begin with the end in mind’. Daar bedoelen we mee dat je, voordat je begint met het uitwerken van een project, een plan of een heel programma eerst goed nadenkt over het doel en de doelgroep. Nu denk je misschien: ‘Ok doel en doelgroep, dat klinkt allemaal lekker makkelijk, maar hoe maak ik dan een Plan van Aanpak of een werkvorm op basis van het doel en de doelgroep die ik voor mezelf heb geformuleerd? En is dat dan wel de juiste aanpak?

Hoe werkt een bedrijf waar iedereen altijd vanuit huis en ‘remote’ werkt?

GitLab is het grootste bedrijf ter wereld waar niemand naar kantoor komt. Iedere werknemer werkt vanuit huis, en dat heeft niets met Corona te maken. Werknemers zitten verspreid over de hele aardbol. Hoe zorgen ze dat de organisatie, de teams en de mensen goed functioneren? Ze hebben een ‘Remote Playbook’ opgesteld. Daarin delen ze wat ze hebben geleerd in 6 jaar ervaring met op afstand werken. Wij hebben het boek in een mindmap gegoten, structuur aangebracht door thema’s te duiden en onze eigen ervaringen eraan toe te voegen.

Bekijk de interactieve Mindmap, en probeer zelf verschillende filters uit om de informatie eruit te halen die je wilt. Je opent het filter door op het trechter-icoontje te klikken aan de rechterkant. Beweeg met je muis over de iconen om te zien waar ze voor staan.

Teamontwikkeling
(pre-Corona)

Afdeling communicatie naar een hoger plan

Een nieuwe directeur Communicatie wilde bij zijn aantreden, met draagvlak van alle teams binnen de afdeling Communicatie, onderzoeken waar verbeteringen mogelijk waren zowel aan de ‘zachte kant’ (samenwerking, waarden en normen, inspiratie en purpose etc.) als aan de ‘harde kant’ (processen, besluitvorming).

Op basis van ’kleine verhalen’ over het werk van de teamleden zijn er gezamenlijk projecten gekozen en procesverbeteringen doorgevoerd; er is in korte tijd veel energie vrijgekomen en werk verzet!

Gegevens op een andere manier gevisualiseerd

Complexiteit inzichtelijk maken

We zijn veel bezig met het visualiseren van gegevens. “Complexiteit moet inzichtelijk gemaakt worden voor iedereen, niet platgeslagen” is ook één van onze mantra’s. Door bijvoorbeeld een mindmap, een tijdlijn of concept map te maken krijg je snel overzicht en daardoor meer inzicht waarmee je verder kunt. Maar hoe kun je welk soort informatie het beste structuren? We kwamen een tabel tegen in een publicatie van de NCTV, de dreigingsmatrix, waarbij het ons een leuke uitdaging leek deze op een andere manier te visualiseren en te onderzoeken hoe dat het beste kan. Het resultaat is een interactief model waar je door middel van filters verschillende perspectieven uit kunt halen.

Masterclass ‘Effectief Online Visueel Overleggen’

De afgelopen maanden hebben we met veel succes en plezier voor meer dan 250 deelnemers de webinar ‘Effectief Online Visueel Overleggen’ gefaciliteerd. Dank aan alle deelnemers voor je deelname en input! Hopelijk is iedereen een stap verder gekomen in het online slimmer werken.

Opvolgend aan deze webinars verzorgen wij een Masterclass ‘Effectief Online Visueel Overleggen’. Heb je een goede start kunnen maken met online werken en overleggen? En wil je een verdiepende slag maken voor jezelf om een nog betere online facilitator, trainer en/of voorzitter te worden? Kijk dan op onze website voor meer informatie en schrijf je snel in!

Meer informatie en inschrijven

Wil je op de hoogte worden gehouden van deze en andere ontwikkelingen van World of Minds? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Mail naar info@worldofminds.com of bel 070 - 707 1355.