Strategich plan

Verhalen ophalen als start
van een verbeterproces

Klantencase

Met behulp van onze Storymapping aanpak en visualisaties hebben we een internationale NGO geholpen bij het evalueren en het opzetten van een effectief verbeteringstraject. Een uitdaging was dat het een complexe omgeving was.
Er waren sterke verschillen per land qua volwassenheid van de organisatie, grootte van de operatie, partners en specifieke culturele gewoonten per land.

Na het ophalen van de verhalen en een aantal interactieve sessies zijn we tot een advies- en stappenplan gekomen. Het uitvoeren van dit verandertraject heeft geleid tot een reeks waardevolle inzichten en verbeteringen. De interactieve, gevisualiseerde aanpak heeft bijgedragen aan een grotere betrokkenheid en draagvlak onder de stakeholders. Daardoor ontstond er een creatieve en productieve omgeving voor het vinden van oplossingen en het plannen van vervolgstappen.

Hoe kunnen organisaties het vermogen om te leren vergroten?

Bijeenkomst om kennis te delen

We weten meer, kunnen meer bedenken en elkaar beter helpen als we samenwerken.
Daarom organiseren we regelmatig informele bijeenkomsten met een bepaald thema.
Het meest recente thema was 'De Lerende Organisatie'.

Tijdens deze bijeenkomsten hebben we gesproken over de gevolgen van het gebrek
aan leren en de aanwezigheid van leren in organisaties. We hebben ook besproken hoe we het vermogen van teams en organisaties om te leren en zich aan te passen kunnen vergroten.

We zijn ingegaan op een aanpak, die het aan het ontwikkelen zijn, waarbij het concept van De Lerende Organisatie vertaald wordt naar de praktijk. Daarin staat centraal welke stappen je kunt nemen hoe het lerend vermogen in je organisatie (of team) groter wordt.

 

Storylistening: Het belang van luisteren naar verhalen

Boeksamenvatting in mindmap

Het boek Storylistening van Annet Scheringa en Simone Beemster gaat over het belang van luisteren naar verhalen. Verhalen kunnen een krachtig middel zijn om te leren, te verbinden en te veranderen. Door aandachtig te luisteren naar de verhalen van anderen kunnen we meer begrijpen over de wereld om ons heen en over onszelf. Het boek beschrijft verschillende manieren om verhalen te luisteren, en biedt tips voor het voeren van effectieve gesprekken. De auteurs benadrukken het belang van openheid, nieuwsgierigheid en empathie.

Het boek biedt je handvatten om effectieve gesprekken te voeren en meer te leren over de wereld om je heen en over jezelf.
We hebben hier in mindmap-vorm een samenvatting van gemaakt, klik op de link hieronder om deze te bekijken.

Aan de slag met het in kaart brengen van je stakeholders

Mindmap template

Stakeholder management is belangrijk.
Het zorgt ervoor dat de belangen, verwachtingen en behoeften van alle betrokken partijen in een project, organisatie of initiatief worden begrepen en geïntegreerd.
Door effectief stakeholder management kunnen de risico's, kansen en impact van beslissingen en acties beter worden ingeschat en beheerd, wat de kans op succes vergroot. Ook draag het bij aan een betere relatie met stakeholders en de opbouw van vertrouwen en draagvlak, wat weer kan leiden tot positieve effecten op de reputatie en duurzaamheid van de organisatie of het project.

We hebben een template gemaakt waarin je stakeholders in kaart kunt brengen, kunt classificeren en managen vanuit een (automatisch gegenereerd) dashboard.

Innovatieve strategische partner in digitale transformatie

Een klant aan het woord
BZK

"Inmiddels werken we vanuit het rijksbrede programma I-Partnerschap al een aantal jaren prettig samen met World of Minds. I-Partnerschap is een transitieprogramma dat erop is gericht om de rijksorganisaties en het hoger onderwijs duurzaam met elkaar te laten samenwerken op het vlak van maatschappelijke en digitaliseringsvraagstukken. Omdat de taken in de publieke dienstverlening in toenemende mate worden gedigitaliseerd is het belangrijk daarop goed in te spelen. In concreto betekent dit het aantrekken van voldoende jonge I-professionals (en oude bij te scholen), nieuwe curricula te ontwikkelen, en gericht onderzoek te doen op bijvoorbeeld het gebied van data/ai, cyberweerbaarheid, informatiehuishouding, govtech. Alleen dan kan het Rijk de grote opgaves waar ze voor staat het hoofd bieden. Het programma I-Partnerschap initieert en faciliteert deze transitie, waarbij het succes staat of valt met het goed begrijpen van en samenwerken met onze partners binnen het Rijk en hoger onderwijs.

World of Minds heeft ons ondersteund bij het ontwerpen en faciliteren van diverse sessies en trajecten op verschillende onderdelen binnen deze transitie. Dit betreft o.a. faciliteren en livemapping van ronde tafelsessies en andere stakeholdermeetings (zowel fysiek als online), ondersteunen van interne heidagen, het geven van trainingen op het gebied van (online) faciliteren en slimmer werken (niet harder).

World of Minds onderscheidt zich m.i. door haar enorme kennis over en ervaring met digitale tools zoals bijvoorbeeld mindmapping, Miro-borden, gebruik van AI en storymapping. Naast de kennis over dit soort tools heeft ze enorm veel kennis over slimmer werken, hoe het brein werkt en groepsdynamica. Dit geheel maakt dat ik hun ondersteuning als praktisch, effectief en tegelijkertijd mensgericht ervaar. Wat ik persoonlijk in de samenwerking altijd heb gewaardeerd is hun meedenkende en flexibele houding (incl. last minute aanpassingen), en hun gedrevenheid om zichzelf continu te blijven doorontwikkelen en die kennis ook weer aan hun klanten beschikbaar te stellen zodat die zich tevens kunnen doorontwikkelen.

Ik kan World of Minds dan ook van harte aanbevelen als u op zoek bent naar een strategische partner die meedenkt, goed is in het ontwerpen en faciliteren van sessies, innovatief te werk gaat, kennis overdraagt en continu let op het creëren en vergroten van draagvlak, systeemdenken en visualisaties inzet en waar je prettig mee kan samenwerken."

Marc-jan Kraaijenzank | Programma manager I-Partnerschap | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Lees deze en andere testimonials

 

Meer rust door ‘witte blokken’

Slimmer Werken Tip

In onze drukke wereld vol afleidingen en eindeloze takenlijsten kan het vinden van focus en rust een uitdaging zijn. Daarom delen we een eenvoudige, maar krachtige tactiek met jullie: het inplannen van ‘witte blokken’
in je agenda. Witte blokken zijn geplande, ononderbroken tijdvakken waarin je geen specifieke taken plant. Ze bieden ruimte
voor concentratie, creativiteit, reflectie en ontspanning. Deze waardevolle blokken hebben meerdere voordelen: ze ondersteunen diep werk, laten ruimte voor onverwachte taken en bevorderen welzijn en stressvermindering.

Hoe kun je witte blokken inplannen?
Begin klein, met blokken van 30 minuten per dag, en wees consistent door ze op vaste tijdstippen te plannen. Bescherm deze tijd als je ongestoorde momenten en vul ze niet met andere taken. Met witte blokken kun je jouw productiviteit en welzijn aanzienlijk verbeteren. Probeer het eens en ervaar het positieve verschil dat het kan maken!

Welkom Rody

Een nieuwe teamlid aan het woord

Bij het zoeken naar een stage zocht ik naar een bedrijf waar ik ervaring op kan doen en veel kan leren over het bedrijfsleven. Vanaf Het moment dat ik binnen stapte bij World of Minds voelde ik mij direct welkom. Kort daarna begon ik mijn stage bij World of Minds en heb ik meer geleerd dan ik ooit had gedacht. Ik heb niet alleen geleerd over softwareontwikkeling, maar ook over marketing en sales, stagegesprekken voeren en opvolgen, en het verwerken van complexe informatie. Ook heb ik ervaren hoe het is om bij te dragen in een echt team
en te werken met leuke collega’s.

Momenteel ben ik in vaste dienst en werk ik aan het automatiseren van Storymapping, als één van de software developers. En het is een erg interessant en soms ook complex project. Wat opvalt is dat ik in al mijn jaren van
school nog nooit zoveel heb geleerd over het bedrijfsleven en manieren van efficiënter
en effectiever werken / leren.

Samen onderzoeken

Samen Onderzoeken

World of Minds werkt het liefst voor organisaties die iets goeds doen voor de samenleving, de publieke zaak, onze leefomgeving of specifieke goede doelen. Vooral op het gebied van verandertrajecten, transities, organisatieontwikkeling, slimmer werken, kennisactivatie en teamontwikkeling. We geloven dat veel organisaties potentieel hebben om beter te presteren en werknemers gelukkiger te maken door wetenschappelijke inzichten en moderne methoden toe te passen. Het is belangrijk om kennis te activeren, praktisch en herbruikbaar te maken en werken aan vraagstukken zoals lerende organisaties, slimmer werken, duurzame teamontwikkeling, kennisactivatie en complexe probleemaanpak.

We betrekken graag klanten en partners actief bij onderzoek en ontwikkeling, met lopende projecten zoals een storymapping-app voor teamontwikkeling, system dynamics om wachttijden in de GGZ te verminderen, en het toepassen van principes van lerende organisaties. Ze willen bijdragen aan het oplossen van complexe uitdagingen en samenwerken met anderen om effectievere oplossingen te creëren en kennis te delen. Ze nodigen geïnteresseerden uit om contact op te nemen en samen te werken aan verschillende aspecten van verbetering en innovatie.

We willen daarover graag met je in contact komen. Mogen we je daarover bellen, heb je ergens een kwartiertje à half uurtje de tijd? Je zou ons enorm helpen. Wellicht hebben we (of een van onze klanten) al iets onderzocht of ontwikkeld waar jij ook iets aan hebt. Ons doel is o.a. kennis en oplossingen van de ene klant herbruikbaar te maken voor andere klanten. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen of, nog makkelijker, een tijdslot reserveren waarin we je zullen bellen.

Lees verder over de onderwerpen

 

Wil je op de hoogte worden gehouden van deze en andere ontwikkelingen van World of Minds? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Mail naar info@worldofminds.com of bel 070 707 1355