Strategich plan

In vier stappen naar een goed uit te voeren gedragen strategisch plan?

Klantencase

Hoe kun je in een snel veranderende omgeving tot een gedragen strategisch plan komen? Een plan dat niet louter top-down wordt opgelegd? Hoe neem je hierin de ervaringen, opgedane kennis, verlangens en creativiteit mee van de mensen 'de voeten in de klei'?

In deze casebeschrijving maken we duidelijk welke stappen we hebben doorlopen om binnen een complexe onderwijsorganisatie tot een gedragen strategisch plan te komen op basis van nieuwe, innovatieve methoden zoals bijvoorbeeld Storymappen en Systems mappen.

Hoe de 5W+H je helpt bijeenkomsten beter te organiseren

Mindmap template

De 5W+H is een bekende methode om een situatie of probleem in kaart te brengen. Ook kun je het goed gebruiken bij aanvang van een project of lastige taak. Na het organiseren van vele online en offline bijeenkomsten is dit een standaard onderdeel van onze voorbereiding geworden.

Zeker nu weer veel bijeenkomsten op locatie zijn komt er vaak meer bij kijken dan verwacht. Deze methode helpt je door eerst vragen te verzinnen ('waar moet ik allemaal aan denken') voordat je antwoorden geeft. Download of bekijk de template met de vragen die wij in de loop der tijd hebben verzameld. Bekijk de interactieve HTML en PDF:

 

Samenhang tussen
leerpunten in beeld

Een system map van onze
dagelijkse leerpunten

Binnen World of Minds hebben wij de gewoonte ontwikkeld onze leerpunten m.b.t. het stellen en halen van dagdoelen te delen tijdens ons ‘Begin van de Dag’ overleg.

Uit een leerpunt wordt dan duidelijk waarom een dagdoel niet is gehaald (of wat je hebt geleerd als het juist wel is behaald). In de loop van de tijd wordt dan ook duidelijk waar de belangrijkste knelpunten zitten als het gaat om het halen van dagdoelen. Bijvoorbeeld in de omgang met de agenda daarover hebben wij 24 leerpunten geformuleerd!

Wat heb je nodig om een online dialoog te ontwerpen en faciliteren met internationale stakeholders?

Klantencase

Een Online Stakeholderdialoog is een uitdagende online sessie om te ontwerpen en te faciliteren. Hoe kun je waarborgen dat meer dan 50 deelnemers van over de hele wereld de verschillende subsessies goed kunnen volgen? Ook de deelnemers die geen ervaring hebben met de conferencing tool?

Voor deze dialoog zijn internationale stakeholders uitgenodigd. Veel van de internationale stakeholders kunnen niet direct worden aangestuurd en deze wil je toch zoveel mogelijk aanhaken. Hoe kun je partijen uitlijnen en meekrijgen als je niet de macht hebt maar wel de regie wil kunnen voeren?

Wijkgericht werken, gebiedsontwikkeling en participatie

Een klant aan het woord
Zon en Circulair

Gemeente Den Helder maakt al geruime tijd gebruik van de diensten van World of Minds. Denk aan ondersteuning bij processen als gebiedsontwikkeling, participatie en het wijkgericht werken. Gemeente Den Helder heeft World of Minds tijdens alle activiteiten als een proactieve, fijne en betrouwbare samenwerkingspartner ervaren.

Bij World of Minds werken zeer aardige, betrouwbare, kundige en ervaren mensen, die uitstekend te bereiken zijn via mail, Whatsapp en telefoon. Naast de mentaliteit van afspraak = afspraak is er ook ruimte om een programma bij te stellen, of te verzetten. In goed overleg is bij World of Minds in dat opzicht veel mogelijk.

Erna Molenaar | Projectleider Wijkgericht Werken | Gemeente Den Helder
Jacqueline Sarton | Gebiedsregisseur Omgeving | Gemeente Den Helder

Lees deze en andere testimonials

 

Jaarplannen, hoe werkt dat in de praktijk?

Wat kunnen we van elkaar leren?

Wat kunnen onze klanten leren van andere klanten als het gaat om het maken van jaarplannen? Hoe kunnen we waardevolle kennis m.b.t. dit onderwerp verzamelen en overdraagbaar maken?

Graag willen we de kennis, ervaring, inzichten en tips van al onze klanten en relaties bundelen en teruggeven zodat we van elkaar kunnen leren en eventueel elkaar kunnen helpen. We gaan de uitkomsten teruggeven in een verslag maar gaan ook onderzoeken of we een algemeen toepasbare template kunnen ontwikkelen en voor wie wil organiseren we een gezellige informele 'kennis-uitwissel / doorvraag bijeenkomst'. We stellen het zeer op prijs als je onze korte vragenlijst hierover zou willen invullen!

Nieuwe samenwerking: Paul Peters

"Applied Futurology"

Onze nieuwste Citizen van World of Minds is Paul Peters, een man met heel veel kennis, kunde en ervaring op o.a. het gebied van IT, innovaties en transformaties, kunstmatige intelligentie... Eigenlijk teveel op op te noemen. We zijn daarom blij dat hij zichzelf voor wil stellen:

"Zoals de spreuk gaat; ‘Find something you love to do and you’ll never have to work a day in your life’. Mijn grootste fascinatie betreft de wrijving tussen fantasie en werkelijkheid, en vooral waar deze twee overlappen. Het is de kans om op het randje van ons voorstellingsvermogen te werken, van systemen, technologie, hoe mensen denken en beslissen, tot het ontwerpen van bedrijfsbrede oplossingen, en om dit toe passen als het nuttig, nodig, en liefst ook leuk, is, dat ik er plezier in blijf houden."

Wil je op de hoogte worden gehouden van deze en andere ontwikkelingen van World of Minds? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Mail naar info@worldofminds.com of bel 070 707 1355